ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΣΠ. ΚΟΥΒΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΣΠ. ΚΟΥΒΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ

 

Ο Ανεξάρτητος Βουλευτής Α΄Αθήνας,  Σπύρος  Κουβέλης θα καταθέσει εντός της επόμενης εβδομάδας πρόταση νόμου με θέμα «Πρόσθετοι πόροι χρηματοδότησης και βελτίωση της αδειοδοτικής διαδικασίας της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του ΥΠΕΚΑ».

Η συγκεκριμένη πρόταση έχει αποσταλεί σε όλα τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου για συνυπογραφή.

Η πρόταση νόμου αποτελεί προσπάθεια, που είναι αποτέλεσμα συνεργασίας, των τελευταίων δύο μηνών, με φορείς του κλάδου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) καθώς και με τις σχετικές Εθνικές Αρχές.

Σκοπός είναι η ολοκληρωμένη αναπτυξιακή αντιμετώπιση των θεμάτων των ΑΠΕ, ούτως ώστε παραγωγοί και καταναλωτές να ωφελούνται από την ανάπτυξη του κλάδου και να επιτευχθούν οι εθνικοί στόχοι για το 2020 (στόχοι 20-20-20).

Η πρόταση νόμου έχει τρεις κυρίως άξονες:

Α) Τη δημιουργία σταθερού χρηματοδοτικού εργαλείου με πρόσθετους πόρους για την ομαλή και αδιάλειπτη χρηματοδότηση των ΑΠΕ ούτως ώστε να επιτευχθεί βιώσιμη ανάπτυξη, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και σημαντική οικονομική δραστηριότητα, αλλά και να επιτευχθούν οι στόχοι για το κλίμα ως το 2020. Αυτό επιτυγχάνεται με την απόδοση στον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ του μεγαλύτερου μέρους των εσόδων από τη δημοπράτηση των δικαιωμάτων ρύπων,

β) Τη ριζική αλλαγή του τρόπου αντιμετώπισης του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ, ο οποίος θα έχει ως στόχο να μην επιβαρύνονται οι πολίτες για την ανάπτυξη των ΑΠΕ αλλά να επιβαρύνεται συνολικά η χρήση ορυκτών καυσίμων, για αυτό και προτείνεται τη μετονομασία του,

γ) Τη λήψη σειράς  ξεκάθαρων ρυθμιστικών διατάξεων που βελτιώνουν και απλοποιούν το πλαίσιο των ΑΠΕ, και οδηγούν στη δημιουργία θετικού επενδυτικού κλίματος στον χώρο της ενέργειας.

Σας άρεσε αυτό που διαβάσατε; Διαδώστε το:
Ετικέτες: , , , ,
Κατηγορία: Τύπος & ΜΜΕ

Slider by webdesign