Δελτίο Τύπου: Ερώτηση βουλευτή ΠΑΣΟΚ Α΄Αθήνας Σπ. Κουβέλη προς Υπουργό ΠΕΚΑ με θέμα τα προβλήματα ταμειακής ρευστότητας του ΔΕΣΜΗΕ και την ενδεχόμενη αναπροσαρμογή του ειδικού τέλους ΑΠΕ. (17/11/2011)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.

Ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ, Α΄Αθήνας Σπ. Κουβέλης κατέθεσε σήμερα 17η Νοεμβρίου 2011, κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ με θέμα τα προβλήματα ταμειακής ρευστότητας του ΔΕΣΜΗΕ και την ενδεχόμενη αναπροσαρμογή του ειδικού τέλους ΑΠΕ.

 Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης :

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΘΕΜΑ: Προβλήματα ρευστότητας του ΔΕΣΜΗΕ και αναπροσαρμογή ειδικού τέλους ΑΠΕ

Κύριε Υπουργέ,

Ήρθε προσφάτως σε γνώση μου επιστολή – έκκληση του συνόλου των φορέων των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ), η οποία ζητά να λάβει άμεσα το ΥΠΕΚΑ συγκεκριμένα ποσοτικοποιημένα μέτρα για να διασφαλιστεί βραχυπρόθεσμα η ταμειακή ρευστότητα και επάρκεια του ΔΕΣΜΗΕ.

Όπως είναι ευρύτερα γνωστό, ο ΔΕΣΜΗΕ έχει ταμειακό έλλειμμα 100 εκ. €, το οποίο δημιουργήθηκε σωρευτικά. Η συγκεκριμένη κατάσταση απειλεί το σύνολο της χρηματοδότησης της ηλεκτροπαραγωγής και άρα την ομαλή λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος της χώρας.

Είναι προφανείς οι λόγοι για τους οποίους στη δύσκολη σημερινή οικονομική συγκυρία δεν μπορούμε και δεν επιτρέπεται να οδηγηθούμε σε αναπροσαρμογή, με μεγάλη αύξηση, του ειδικού τέλους Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, μέσω του οποίου εξοφλούνται οι παραγωγοί ΑΠΕ για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγουν.

Τα νοικοκυριά έχουν ήδη επιβαρυνθεί με επιπρόσθετο φορτίο και θα ήταν άδικο να επιβαρυνθούν με πρόσθετο κόστος, τη στιγμή κατά την οποία οι Φορείς των ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ έχουν προτείνει άμεσα βραχυπρόθεσμα μέτρα ενίσχυσης της ταμειακής επάρκειας και της ρευστότητας του ΔΕΣΜΗΕ. Τα μέτρα αυτά απαιτούν την άμεση ποσοτικοποίηση τους από το ΥΠΕΚΑ (τέλος ΕΡΤ –σύμφωνα άρθρο 12, παρ. 16 του Ν3851/2010, δημοπράτηση αδιάθετων ρύπων, επιστροφές ΦΠΑ κ.α.).

Επιπρόσθετα, τη στιγμή που η Ελλάδα, συμφώνα και με τις προγραμματικές δηλώσεις του νέου Πρωθυπουργού δίνει έμφαση στη προώθηση των ΑΠΕ ως αναπτυξιακού τομέα-κλειδί για τη χώρα μας, θα δινόταν το λάθος μήνυμα στην κοινή γνώμη και τους πολίτες αν το έλλειμμα αντιμετωπιζόταν με σημαντική  αύξηση του ειδικού τέλους. Είναι βέβαιο ότι όσο μικρό και να ήταν το πραγματικό ποσό, τα ΜΜΕ θα μιλούσαν για τεράστια ποσοστιαία αύξηση, με ότι αυτό συνεπάγεται στην ψυχολογία και εντύπωση των πολιτών απέναντι στις ΑΠΕ.

Υπενθυμίζεται ότι η συνεισφορά των παραγωγών ΑΠΕ είναι πολύ σημαντική, αφού συμβάλλουν στη μείωση των ρύπων και αποφεύγεται έτσι η αγορά δικαιωμάτων εκπομπών (όπως προβλέπεται από το μηχανισμό του Πρωτοκόλλου του Κιότο), η οποία θα επιβάρυνε τελικώς τον καταναλωτή.

Κατόπιν τούτων, ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

1.       Προτίθεται το ΥΠΕΚΑ να παρέμβει άμεσα για να δώσει τάχιστα λύση στο πρόβλημα της ταμειακής επάρκειας και ρευστότητας που αντιμετωπίζει ο ΔΕΣΜΗΕ;

2.       Αποτελεί πολιτική βούληση της ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ να δώσει λύση αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες – όπως έχει προταθεί από τους φορείς των ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ- ώστε να μην χρειαστεί χωρίς λόγο να καταφύγετε στην εύκολη λύση της μετακύλησης του κόστους στους καταναλωτές με την αύξηση του ειδικού τέλους;

3.       Συνεκτιμά η κυβέρνηση ότι πιθανή σημαντική αύξηση του ειδικού τέλους ΑΠΕ θα κινηθεί προς αντίθετη κατεύθυνση από την προώθηση των ΑΠΕ στην κοινή γνώμη, τη στιγμή που η ίδια υποστηρίζει την ανάπτυξη τους, και ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να ερμηνευθεί ως άλλη μια καθαρά εισπρακτική κίνηση;

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2011
Ο ερωτών βουλευτής
Κουβέλης Σπύρος
Σας άρεσε αυτό που διαβάσατε; Διαδώστε το:
Ετικέτες: ,
Κατηγορία: Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Slider by webdesign